STARE MIASTO. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Modle Królewskiej

1

15 lipca wójt gminy Stare Miasto Dariusz Puchała podpisał umowę na II etap rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Modła Królewska wraz z budową kolektora tłocznego od oczyszczalni. Umowa została podpisana z konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych Jakub Wawrzyniak oraz Proinvest Sp. z o.o. na kwotę 7 885 361,60 zł, w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Rozbudowa zwiększy możliwości oczyszczalni, zapewni skuteczne oczyszczenie ścieków dopływających siecią kanalizacyjną i dowożonych do stacji zlewnej oraz wprowadzi nowe rozwiązanie dotyczące odprowadzania wód.

Zadanie w ponad 90 proc. jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. – Dzięki tak dużemu wsparciu jesteśmy w stanie zrealizować ważne zadanie dla rozwoju gminy – podkreśla włodarz Starego Miasta. Zakończenie robót planowane jest na pierwszy kwartał 2024 roku.