STARE MIASTO. Będzie kanalizacja w miejscowości Posoka

1

W wyniku złożonego wniosku o dofinansowanie do Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład gmina Stare Miasto pozyskała środki na budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Wybudowanych zostanie 7,2 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz cztery przepompownie ścieków. Inwestycja pozwoli na osiągnięcie 100% poziomu skanalizowania Aglomeracji Sławsk w gminie Stare Miasto i podłączenie kolejnych osób do systemu kanalizacji. Realizacja zadania ureguluje gospodarkę ściekową oraz wpłynie na poprawę komfortu i jakości życia mieszkańców.

Planowana inwestycja jest zgodna z zasadą zrównoważonego rozwoju, gdyż bezpośrednio wpływa na poprawę stanu środowiska na terenie gminy. Zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 3 800 000 zł, a przewidziana wartość inwestycji to 4 000 000 zł. Planowany termin zakończenia projektu to koniec 2024 roku.

Elżbieta Perkowska