STARE MIASTO. Gmina przyjazna rodzinie

25 października wójt gminy Stare Miasto Dariusz Puchała, w towarzystwie Marii Szumigalskiej, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Mieście, odebrał z rąk wicewojewody wielkopolskiego Anety Niestrawskiej statuetkę laureata konkursu „Wielkopolska Gmina Przyjazna Rodzinie”. Przyznano ją za całokształt podejmowanych działań z zakresu wsparcia i pomocy rodzinom, które przynoszą istotne efekty dla społeczności lokalnej. Po raz pierwszy gmina Stare Miasto laureatem tego konkursu została w roku 2019. Jest do dla samorządu szczególna wyróżnienie, gdyż w gronie nagrodzonych Stare Miasto było jedyną gminą wiejską. Pozostałymi były miasta: Kalisz i Czarnków.

Wyróżnienie to jest dla pracowników administracji samorządowej Gminy Stare Miasto bardzo cenne i wartościowe. Daje ono motywację do dalszych działań na rzecz dobra rodzin z terenu gminy.

(Gmina Stare Miasto)