STARE MIASTO. Przedszkole promujące zdrowie

25 października w Przedszkolu Samorządowym w Starym Mieście odbyła się wizyta studyjna, która miała na celu podsumowanie okresu przygotowawczego do otrzymania certyfikatu Przedszkola Promującego Zdrowie.

W wizycie uczestniczyli licznie przybyli goście, m.in. przewodnicząca Rady Gminy, przedstawiciele Urzędu Gminy w Starym Mieście, wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Koninie – Irena Rogala, dyrektorzy placówek oświatowych z gminy Stare Miasto, przedstawiciele Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie, przedstawiciele Banku Żywności w Koninie, przedstawiciele Policji i Straży Pożarnej oraz przedstawiciel Rady Rodziców.

Dyrektor Bożena Kaźmierczak podkreśliła, że edukacja zdrowotna pełni w przedszkolu w Starym Mieście bardzo ważną rolę i wskazuje kierunek działań w dążeniu do osiągnięcia przez dziecko stanu dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego. Dlatego też obejmuje ona swoim zakresem między innymi profilaktykę wraz z edukacja prozdrowotną oraz kształtowanie czynnych postaw wobec zdrowia, bezpieczeństwa, higieny i sprawności ruchowej. W kształtowaniu u dzieci zachowań sprzyjających zdrowiu ważną rolę odgrywa nie tylko nauczyciel, który występuje jako wzorzec zachowania, ale również środowisko przedszkolne, wspierające działania prozdrowotne oraz specjaliści zajmujący się „zdrowiem” zapraszani do przedszkola. Duże znaczenie odgrywa także rodzina dziecka. Bardzo ważne jest to, by to czego dziecko nauczyło się w przedszkolu było wspierane przez jego rodzinę. Wspólne oddziaływania prozdrowotne domu rodzinnego i przedszkola sprzyjają utrwalaniu właściwej postawy prozdrowotnej u dzieci.

Ważnym elementem wizyty studyjnej był występ przygotowany przez młodych aktorów z grup „Sowy i Liski”, które wystawiły bajkę pt.: „Bajka o tym jak miś Teofil zaczął dbać o zdrowie”. Po występie dzieci, koordynator projektu Weronika Rzepecka z pomocą Lidii Keller-Jędrzejaszek przedstawiły prezentację multimedialną, która obejmowała dorobek pracy przedszkola w zakresie promocji zdrowia za lata 2019-2022.

Po prezentacji zaproszeni goście wraz z dyrekcją przedszkola odwiedzili dzieci z grup przedszkolnych, które z pomocą wychowawcy wykonały zdrowe szaszłyki owocowe oraz prezentowały swoje umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy, zabaw ruchowych i zajęć sportowych.

(Gmina Stare Miasto)