KAWĘCZYN. Spotkanie wicepremiera Henryka Kowalczyka w Kowalach Pańskich