STARE MIASTO. Lepsze drogi dojazdowe

Zakończono prace związane z przebudową dróg gminnych o nawierzchni tłuczniowej. Poprawiono jakość dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach: Barczygłów, Stare Miasto oraz Krągola, o łącznej długości 1,87 km. Wartość inwestycji wyniosła 567 297,94 zł. Zadanie jest współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 193 375 zł.