STARE MIASTO. Kurs e-learningowy „Lepiej przeżyj” dla uczniów, nauczycieli i rodziców

Dwie szkoły podstawowe: w Żychlinie i w Liścu Wielkim od bieżącego roku szkolnego w ramach realizowanego programu wychowawczo-profilaktycznego będą korzystały z nowoczesnego narzędzia, jakim jest kurs e-learningowy “Lepiej przeżyj” organizowany przez LYKE Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu. Kurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV – VIII, nauczycieli i rodziców uczniów. Kurs dla uczniów składa się z 10 modułów tematycznych: uzależnienia alkoholowe, uzależnienia narkotykowe, uzależnienia behawioralne, pewność siebie, komunikacja w grupie, asertywność, wyznaczanie celów, uzależnienia alkoholowe – zajęcia projektowe, uzależnienia narkotykowe – zajęcia projektowe, uzależnienia behawioralne – zajęcia projektowe. Kurs e-learning dla nauczycieli składa się z 3 modułów o tematyce: mowa nienawiści, emocje w szkole, uzależnienia XXI wieku. Równolegle, do kursu mają dostęp również rodzice, którzy mogą otrzymać certyfikat w następujących 10 modułach: uzależnienia alkoholowe u dziecka, uzależnienia narkotykowe u dziecka, uzależnienia behawioralne u dziecka, pozamedyczne stosowanie leków u dziecka, uzależnienie od e-papierosów u dziecka, asertywność i pewność siebie dziecka, radzenie sobie ze stresem i lękiem u dziecka, emocje dziecka, potrzeby dziecka, rozmowa i komunikacja z dzieckiem.

Platforma edukacyjna znajduje się pod adresem: www.edulyke.pl. Użytkownicy (uczniowie, rodzice, nauczyciele) z zapewnionym dostępem do platformy edukacyjnej i założonym kontem mogą korzystać z platformy edukacyjnej przez okres 5 lat wraz z wsparciem obsługi klienta. Po rozpoczęciu korzystania z danego modułu (lekcji) dostęp do danego aktywowanego modułu wygasa w terminie 4 tygodni od dnia jego rozpoczęcia. Moduł (lekcja) zostaje zaliczony w chwili gdy użytkownik zakończy każdą lekcję i rozwiąże wszystkie testy uzyskując 100% poprawnych odpowiedzi. Poszczególny test można powtórzyć maksymalnie 5 razy. Po zaliczeniu modułu uczeń, nauczyciel, rodzic otrzyma dokument potwierdzający pozytywne zakończenie danego modułu.

Kurs e-larningowy jest finansowany ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i ma na celu wsparcie szkoły w realizacji profilaktyki uzależnień. Kurs będzie realizowany w ramach lekcji z wychowawcą, w związku z jego formułą może być indywidualnie realizowany przez uczniów, rodziców i nauczycieli w dowolnym czasie. Program ma charakter pilotażowy, jeśli efekty będą zadowalające, planowane jest wdrożenie e-kursu w kolejnych szkołach w gminie Stare Miasto.