STARE MIASTO. Nowy SUW w gminie

SM1

Dzisiaj wójt gminy Stare Miasto Dariusz Puchała, radni gminy oraz przedstawiciele wykonawcy i Zakładu Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie uroczystym przecięciem wstęgi dokonali oficjalnego otwarcia stacji uzdatniania wody w miejscowości Żdżary.

Inwestycja dotyczyła budowy stacji uzdatniania wody o wydajności 1 500 m sześć. na dobę z ujęciami głębinowymi, instalacjami technologicznymi i wpięciem do sieci wodociągowej, a jej realizacja wymiernie przyczynia się do poprawy warunków życia mieszkańców gminy i zwiększa niezależność gminy w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną. Nowy SUW pozwoli na utrzymanie dalszego rozwoju gminy i zapewni odpowiedni poziom życia jej obecnych, jak i przyszłych mieszkańców.

Wykonawcą inwestycji była Firma Hydro–Marko Sp. z o.o. spółka komandytowa z Jarocina. Całkowita wartość inwestycji z pełną dokumentacją i nadzorem budowlanym wyniosła prawie 4,3 mln zł. Zadanie zostało częściowo dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.