STARE MIASTO. Fotowoltaika na budynkach gminnych

Trwają prace związane z montażem instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Stare Miasto. Wyłoniona w przetargu firma SunEco z Poznania, przygotowała pełną dokumentację projektową i obecnie montuje 11 instalacji fotowoltaicznych. Panele fotowoltaiczne o łącznej mocy ponad 230 kW montowane są na 11 budynkach użyteczności publicznej: Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Mieście, Przedszkolu Samorządowym, sześciu szkołach podstawowych, dwóch hydroforniach oraz oczyszczalni ścieków.

Wartość inwestycji wyniesie 1 213 430 zł, z czego ponad 900 tys. zł zostało pozyskane w ramach realizacji projektu pn. „Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi”, współfinansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.