STARE MIASTO. Radni przyjęli budżet na 2023 rok

Dziś odbyła się jedna z najważniejszych sesji w roku – sesja budżetowa. Radni 12 głosami za przy 1 wstrzymującym się przyjęli roczny plan dochodów i wydatków gminy. Budżet na rok 2023 zakłada dochody w wysokości 76 134 570 zł i wydatki na kwotę 78 756 410 zł. Na zadania inwestycyjne przeznaczono 14 542 205 zł. Największe z nich to budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Posoka – 1,9 mln zł, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Modle Królewskiej – 3,55 mln zł, przebudowa ulicy Grabowej w Żychlinie – 1,225 mln zł oraz drugi etap przebudowy ulicy Kasztanowej i Jesionowej w Starym Mieście – 1, 58 mln zł.

Ustalając plan wydatków na 2023 rok kierowano się przede wszystkim koniecznością zapewnienia środków na realizację zadań własnych gminy oraz prawidłowe funkcjonowanie wszystkich jednostek organizacyjnych.