STARE MIASTO. Nowy sprzęt dla strażaków ochotników

28 grudnia w staromiejskiej remizie przekazano wyposażenie oraz sprzęt ratownictwa technicznego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z Janowic, Starego Miasta oraz Żychlina. Zakupiony sprzęt to m.in. ubrania specjalistyczne, rękawice strażackie, kominiarka niepalna, piła ratownicza oraz specjalne buty. W jego uroczystym przekazaniu udział wzięli m.in. radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Robert Popkowski, wójt gminy Dariusz Puchała, jego zastępca Janusz Frysiak, prezesi i przedstawiciele obdarowanych jednostek.

Zakupiony sprzęt zwiększy możliwości bojowe strażaków ochotników. Jego wartość to 15 tys. zł, z czego pozyskane dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości stanowi 14 850 zł.