Archiwum dla ‘Organizacje kombatantów’

KONIN. Śmierć zabiera kombatantów

Rada

Miejska Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych w Koninie ma 10 lat. ,,Starzejący się oraz schorowani weterani walk narodowo-wyzwoleńczych wymagają coraz większej pomocy socjalnej i opieki zdrowotnej ze strony państwa” – podkreślono w sprawozdaniu. Liczba kombatantów szybko maleje. Średnia wieku wynosi 84 lata.