Archiwum dla ‘Zapisy z protokołów’

Z PROTOKOŁÓW. ŚLESIN. Dupa wykropkowana

W jednym z protokołów z sesji Rady Miejskiej w Ślesinie znalazło się słowo ,,dupa”. To znaczy znalazło się w części, bowiem zostało wykropkowane. A oto ten fragment ,,Przewodniczący Rady zwrócił uwagę Panu Szymczakowi, ażeby sprecyzował konkretny wniosek bądź zapytanie. Odpowiadając na powyższe p. Szymczak Eugeniusz stwierdził, że w tym punkcie porządku obrad ma prawo mówić [...]

Z PROTOKOŁÓW. RZGÓW. Radny poparzony kawą i radni nieodpowiedzialni

,,J. Słowiński zapytał Wójta, czy radni będąc na sali obrad są ubezpieczeni, ponieważ w trakcie obrad został poparzony kawą. L. Wrzyszczyńska dodała, że nie można było szybko udzielić pomocy, ponieważ w Urzędzie Gminy nie można była znaleźć apteczki”. ,,H. Grabarek stwierdził, że Wójt nie ma prawa wypowiadania się o działalności organizacji społecznej jaką jest OSP [...]

ZAPISY Z PROTOKOŁÓW. Zapachniało rasizmem – obcokrajowców do kontroli

,,Radny W. Grodzki powtórzył wniosek, aby skontrolować obcokrajowców mieszkających na terenie gminy, czy są zameldowani i jak odprowadzają nieczystości. Powiedział, że ma sygnał od mieszkańców, że na jednej z ulic mieszka w jednym budynku kilka rodzin i nie wiadomo czy śmieci wywożą gdzieś do lasu i czy są ujęci. Podkreślił, że trzeba to sprawdzić, żeby [...]

Z PROTOKOŁÓW. Gminy Kramsk nie czekają rozbiory

,,Radny Stanisław Szady powiedział, że przy okazji udzielania wywiadów w mediach wójt powinien dementować plotkę, że gmina będzie przyłączona do gminy Sompolno, czy gminy Ślesin. Radny Józef Nawrocki wtrącił żartem, że może dobrze, że coś mówi się o gminie.” (z protokołu sesji Rady Gminy w Kramsku)

ZAPISY Z PROTOKOŁÓW. KRAMSK. Co z wodą?

,,Radny Andrzej Koźlarek pytał co z wodą w rzece Warcica? Wójt stwierdził, że wody nie ma.” (z sesji Rady Gminy)

ZAPISY Z PROTOKOŁÓW. GOLINA. Stołek Kapturskiej

A. Kapturska

Radny W. Wojdyński powiedział, że społeczeństwo będzie postrzegać radnych jako tych, którzy tylko walczą o stołki i dobro gminy wcale się dla nich nie liczy. Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że jeżeli dalej radni będą chcieli ją odwołać, to ona ich decyzję uszanuje i podda wniosek pod głosowanie. (z zapisów z protokołów Rady Miejskiej w Golinie)