Archiwum dla ‘Gimnazjum w Kramsku’

KRAMSK. Gimnazjaliści i Irena Sendler

Gimnazjum w Kramsku

Gimnazjum w Kramsku to szkoła wychowująca, którą tworzą uczniowie, rodzice i nauczyciele; oparta na zasadach partnerstwa, dostrzegająca wartości każdego człowieka; kierująca się sercem i ucząca przezwyciężać trudności; szkoła otwarta na środowisko, aktywna, nowoczesna i twórcza; szkoła, w której uczniowie wspierani przez nauczycieli i rodziców zdobywają wiedzę i umiejętności, bawią się i pracują odnosząc sukcesy – [...]