Archiwum dla ‘Uczelnie’

UCZELNIE. Konińska Gazeta Internetowa poleca

Teksty dotyczące uczelni wyższych są zamieszczane w dziale OŚWIATA – Uczelnie. Te uczelnie, które promują się na łamach Konińskiej Gazety Internetowej mają dodatkowo własną zakładkę. Zapraszamy.

UCZELNIE. Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki – można studiować w Koninie!

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi jest uczelnią założoną w roku 1997 przez: Bank PBG SA, Bank Przemysłowo-Handlowy SA, Powszechny Bank Kredytowy SA., wpisaną do rejestru uczelni niepublicznych pod pozycją 115. Kadrę naukową Uczelni stanowią doświadczeni pracownicy naukowo-dydaktyczni: Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Katedry Informatyki [...]

UCZELNIE. Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie

IS_Z12A

Założycielem Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie jest Stowarzyszenie Kadry dla Konina, które zgodnie z decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 24 lipca 2007 roku (DSW-2-01-4003-135/07) uzyskało pozwolenie na utworzenie uczelni niepublicznej. Do rejestru wpisana została pod pozycją 344. ,,Tworząc własny model szkoły przyszłości ofertę edukacyjną kierujemy do szerokiego grona osób poszukujących atrakcyjnego kierunku kształcenia, [...]

PWSZ KONIN. Człowiek i zasoby ludzkie

pwsz log

18 czerwca odbyło się uroczyste rozdanie dyplomów ukończenia studiów podyplomowych: rachunkowość, zarządzanie kadrami i prawo pracy oraz zarządzanie jakością.

PWSZ KONIN. Rektor pisał listy

SONY DSC

Wyróżnienia i listy gratulacyjne odebrało z rąk JM Rektora prof. nadzw. dr. hab. Wojciecha Poznaniaka 140 studentów PWSZ w Koninie. Studenci zostali docenieni za pracę społeczną na rzecz uczelni i środowiska. Wśród nagrodzonych osób znaleźli się członkowie Samorządu Studentów, kół naukowych i organizacji.

KONIN. Praca pewna, a za naukę płacą

IS_042

600 zł miesięcznego stypendium, a po studiach pewna praca? To nie fikcja, jeżeli wybierze się studiowanie mechaniki i budowy maszyn w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Zachęcano do tego uczniów konińskich szkół na spotkaniu w tej uczelni. Przy okazji tłumaczono, czym zajmuje się inżynier.

PWSZ. Konin doktorów

IS_055

Nowym prorektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie został dr Jerzy Jasiński, obecny dziekan Wydziału Społeczno-Technicznego. Był jedynym kandydatem. Powiedział do dziennikarzy, że wolałby mieć konkurenta. Ale jest wdzięczny za wybór. Stwierdził, że należy postawić na młodzież. I na własnych naukowców.

KONIN. Grunt to bezpieczeństwo

nauczyciele_nowego_przedmiotu

35 nauczycieli zdobyło kwalifikacje do prowadzenia w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych zajęć z przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa”. W PWSZ w Koninie zakończyła się 9 kwietnia I edycja studiów podyplomowych o tej samej nazwie. Oprócz zajęć teoretycznych, słuchacze mieli okazję zapoznać się, w trakcie wizyt studyjnych, z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu oraz Szkoły [...]

KONIN. Największa aula w regionie

IS_031

Przewiduje się, że w Centrum Wykładowo-Dydaktycznym poza zajęciami oraz uroczystościami uczelnianymi odbywać się będą konferencje naukowe, sympozja, prelekcje itp. Poza tym obiekt będzie służył imprezom kulturalnym i sportowym – powiedział kanclerz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie Zdzisław Dębowski na uroczystości otwarcia Centrum, 8 kwietnia w Koninie.

KONIN. Dwa podpisy w sprawie studiów

Porozumienie

Porozumienie o współpracy przy uruchomieniu studiów podyplomowych “Organizacja i zarządzanie w sektorze publicznym” pomiędzy Państwową Wyższa Szkołą Zawodową w Koninie a miejscowym Urzędem Miejskim podpisali 1 lutego prof. Wojciech Poznaniak, rektor PWSZ, i prezydent miasta Józef Nowicki.