Archiwum dla ‘Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki’

UCZELNIE. Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki – można studiować w Koninie!

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi jest uczelnią założoną w roku 1997 przez: Bank PBG SA, Bank Przemysłowo-Handlowy SA, Powszechny Bank Kredytowy SA., wpisaną do rejestru uczelni niepublicznych pod pozycją 115. Kadrę naukową Uczelni stanowią doświadczeni pracownicy naukowo-dydaktyczni: Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Katedry Informatyki [...]