TUREK – KONIN. Przejazd koleją zajmie 42 minuty

1

Zgodnie z planami, przejazd zelektryfikowaną linią kolejową między Turkiem a Koninem zajmie 42 minuty. Przewidziano perony dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się w siedmiu lokalizacjach: Brzeźno, Żychlin, Żdżary, Tuliszków, Słodków, Turek Zachodni i Turek. Zachowana zostanie możliwość budowy czterech kolejnych przystanków: Kiszewy, Grzymiszew, Imiełków i Obrzębin.

POZNAŃ. Kolej Plus w Wielkopolsce – nowe połączenia i dogodniejsze podróże

6

Zwiększy się dostęp do kolei w Wielkopolsce – mieszkańcy Turku, Międzychodu, Czarnkowa, Gostynia, Śremu zyskają dogodny dostęp do kolei. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego pięć umów na projekty z Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2029 r. Inwestycje szacowane są na ok. 2,2 mld zł.

Podpisanie umów między PLK S.A. a samorządem woj. wielkopolskiego umożliwia ogłoszenie przetargów na określenie szczegółowego zakresu inwestycji. Dokumentacja jest niezbędna do rewitalizacji czterech linii i budowy nowej trasy kolejowej. Inwestycje, o łącznej długości ponad 200 km, zwiększą dostęp do kolei. Podróże będą bardzie konkurencyjne względem innych środków transportu. Szacunkowa wartość wszystkich projektów to ok. 2,2 mld zł.

- Te inwestycje pozwolą odbudować kompleksowo sieć kolejową w Wielkopolsce. Dzięki tym przedsięwzięciom będziemy kontynuować walkę z wykluczeniem komunikacyjnym. Wielkopolanie, zwłaszcza mieszkający w mniejszych miejscowościach, będą mieli lepszy dostęp do kolei, który dotychczas był mocno ograniczony. Dofinansowane w ramach programu projekty to zwiększenie szans zawodowych dla tych mieszkańców, ale również perspektywy rozwoju całego regionu właśnie poprzez postęp kolejnictwa – podkreśla wojewoda wielkopolski Michał Zieliński.


Pociąg na trasie Konin – Turek
Między Koninem a Turkiem przez Tuliszków planowana jest budowa zelektryfikowanej jednotorowej linii. Przejazdy między Turkiem a Koninem zajmą 42 minuty, a do Poznania linią Warszawa – Poznań ok. 2h 10 min. Na ok. 38 km trasie możliwe będą przejazdy z prędkością 120 km/h. Przewidziano perony dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszaniem się w siedmiu lokalizacjach: Brzeźno, Żychlin, Żdżary, Tuliszków, Słodków, Turek Zachodni i Turek. Zachowana zostanie możliwość budowy czterech kolejnych przystanków: Kiszewy, Grzymiszew, Imiełków i Obrzębin.

SOLIDARNI w PARTNERSTWIE. Zarząd w ośmioosobowym składzie

SwP4

,,Solidarni w Partnerstwie” to jedno z najaktywniejszych stowarzyszeń we wschodniej części Wielkopolski. Działa na rzecz społeczności lokalnych w gminach: Golina, Grodziec, Rychwał, Rzgów, Stare Miasto i Tuliszków. Kierownictwo stowarzyszenia jest otwarte na inicjatywy służące mieszkańcom. Na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” wybrano Zarząd i Komisję Rewizyjną na kadencję 2023 – 2028. Za dotychczasową pracę podziękowano Alinie Przybysz, członkini Zarządu z gminy Tuliszków. Zastąpi ją Magdalena Potrzebowska. Nowymi osobami w kierownictwie będą także od 11 kwietnia 2023 roku: Zenon Matuszewski – gmina Tuliszków i Mikołaj Przybylski – gmina Stare Miasto.

Za dotychczasową pracę podziękowano Alinie Przybysz, członkowi Zarządu z gminy Tuliszków

Ustępujący Zarząd SwP

Nowy Zarząd SwP (na zdjęciu z  Aliną Przybysz)

Prezes Ireneusz Ćwiek

Skład Zarządu SwP do 10 kwietnia 2023 roku
1. Ireneusz Ćwiek – prezes (gmina Stare Miasto)
2. Kinga Szykowna – wiceprezes (gmina Golina)
3. Karolina Małolepsza – wiceprezes (gmina Rychwał)
4. Agnieszka Szczecińska – sekretarz (gmina Grodziec)
5. Jolanta Szaraszek – skarbnik (gmina Rzgów)
6. Alina Przybysz – członek Zarządu (gmina Tuliszków)

Skład Zarządu SwP od 11 kwietnia 2023 roku
1. Ireneusz Ćwiek – prezes (gmina Stare Miasto)
2. Kinga Szykowna – wiceprezes (gmina Golina)
3. Karolina Małolepsza – wiceprezes (gmina Rychwał)
4. Agnieszka Szczecińska – sekretarz (gmina Grodziec)
5. Jolanta Szaraszek – skarbnik (gmina Rzgów)
6. Magdalena Potrzebowska – członek Zarządu (gmina Tuliszków)
7. Zenon Matuszewski – członek Zarządu (gmina Tuliszków)
8. Mikołaj Przybylski – członek (gmina Stare Miasto)

Komisja Rewizyjna (skład nie uległ zmianie)
1. Grzegorz Ciesielski – przewodniczący (gmina Tuliszków)
2. Anna Andrzejewska – wiceprzewodnicząca (gmina Grodziec)
3 Lucyna Pankowska – sekretarz (gmina Rychwał)
4. Maria Szymankiewicz – członek KR (gmina Golina)
5. Wojciech Koszal – członek KR (gmina Rzgów)
6. Bartłomiej Michalak – członek KR (gmina Stare Miasto)

SOLIDARNI w PARTNERSTWIE. RZGÓW. Zmienili statut, wybrali władze

SwP (3)

Przedstawiciele 6 gmin: Goliny, Grodźca, Rychwała, Rzgowa, Starego Miasta i Tuliszkowa spotkali się 20 stycznia w Rzgowie na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie”. Głównymi punktami obrad były zmiany w statucie i regulaminie walnego zebrania oraz wybór władz SwP.

Spotkanie otworzył prezes Ireneusz Ćwiek. A nad poprawnym przebiegiem czuwała Żanetta Matlewska – przewodnicząca zebrania. Zmiany omówione przez dyrektor Biura SwP Iwonę Bańdosz zyskały jednogłośną akceptację zgromadzonych.

Ponadto członkowie Solidarnych w Partnerstwie wybrali przedstawicieli trzech organów: Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Rady Stowarzyszenia. Podjęto także uchwałę w sprawie przyznania odznaki honorowej „Zasłużony dla Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” wieloletniemu członkowi Markowi Juszczakowi.

GRODZIEC. Pożar tartaku

2

O godzinie 10.05 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie przyjęła zgłoszenie o pożarze tartaku w Grodźcu. Jak informuje st. kpt. Sebastian Andrzejewski, oficer prasowy Komendanta Miejskiego PSP w Koninie, na miejscu są 24 zastępy straży pożarnej. Po przybyciu strażaków okazało się, że pali się hala, w której produkowany był pelet. Na tę chwilę – informacja z godziny 12.30 – sytuacja jest opanowana. Spaleniu uległa hala do produkcji peletu wraz z urządzeniami.

(zdjęcia: KM PSP w Koninie)

MUZYKA. Koncert Mateusza Ziółko w Starym Mieście

Już 12 marca w Starym Mieście wystąpi Mateusz Ziółko. To obecnie jedna z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Jest wokalistą, autorem muzyki i tekstów. Jego piosenkę ,,W płomieniach” zna cała Polska. Błyskawicznie stała się najczęściej granym utworem w polskich rozgłośniach radiowych, a na YouTube odtworzono ja ponad 72 miliony razy. Rewelacyjny wynik w sieci uzyskała także piękna ballada wykonana u boku Sylwii Grzeszczak – ,,Bezdroża”.

Po kilku latach przerwy Mateusz Ziółko wraca z nową płytą ,,Tak po prostu”. Promujące krążek single ,,Weź mnie”, ,,Vis a Vis” oraz najnowszy „Lubisz nas” szturmem zdobywają playlisty największych polskich rozgłośni radiowych.

Wcześniej zaśpiewa Paula Biskup. To fenomenalna młoda wokalistka, która w roku 2022 dotarła do finału programu TVN „Mam Talent” (oczarowany jej grą Marcin Prokop nacisnął Złoty Przycisk).  Jest nie tylko wybitną piosenkarką, ale i autorką tekstów i muzyki. Jej kompozycje to prawdziwa muzyczna uczta.

STARE MIASTO. Nowy sprzęt dla strażaków ochotników

28 grudnia w staromiejskiej remizie przekazano wyposażenie oraz sprzęt ratownictwa technicznego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z Janowic, Starego Miasta oraz Żychlina. Zakupiony sprzęt to m.in. ubrania specjalistyczne, rękawice strażackie, kominiarka niepalna, piła ratownicza oraz specjalne buty. W jego uroczystym przekazaniu udział wzięli m.in. radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Robert Popkowski, wójt gminy Dariusz Puchała, jego zastępca Janusz Frysiak, prezesi i przedstawiciele obdarowanych jednostek.

Zakupiony sprzęt zwiększy możliwości bojowe strażaków ochotników. Jego wartość to 15 tys. zł, z czego pozyskane dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości stanowi 14 850 zł.

STARE MIASTO. Radni przyjęli budżet na 2023 rok

Dziś odbyła się jedna z najważniejszych sesji w roku – sesja budżetowa. Radni 12 głosami za przy 1 wstrzymującym się przyjęli roczny plan dochodów i wydatków gminy. Budżet na rok 2023 zakłada dochody w wysokości 76 134 570 zł i wydatki na kwotę 78 756 410 zł. Na zadania inwestycyjne przeznaczono 14 542 205 zł. Największe z nich to budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Posoka – 1,9 mln zł, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Modle Królewskiej – 3,55 mln zł, przebudowa ulicy Grabowej w Żychlinie – 1,225 mln zł oraz drugi etap przebudowy ulicy Kasztanowej i Jesionowej w Starym Mieście – 1, 58 mln zł.

Ustalając plan wydatków na 2023 rok kierowano się przede wszystkim koniecznością zapewnienia środków na realizację zadań własnych gminy oraz prawidłowe funkcjonowanie wszystkich jednostek organizacyjnych.

SOLIDARNI w PARTNERSTWIE. Spotkanie wigilijne 2022

1

W Stowarzyszeniu „Solidarni w Partnerstwie” spotkania wigilijne stały się już tradycją. W związku z tym z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Stowarzyszenie zorganizowało spotkanie podsumowujące miniony rok. Rozpoczął je prezes SwP Ireneusz Ćwiek, który powitał wszystkich przybyłych gości i podziękował za współpracę w mijającym roku. W spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciel powiatu tureckiego, burmistrzowie i wójtowie z gmin: Golina, Rychwał, Rzgów, Stare Miasto i Tuliszków, przedstawiciele Zarządu i Rady Stowarzyszenia, przedstawiciele Komisji Rewizyjnej oraz pracownicy biura.

Podczas spotkania dyrektor biura SwP Iwona Bańdosz podsumowała działalność Stowarzyszenia oraz przedstawiła działania zrealizowane w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność w roku 2022.

W imieniu samorządowców głos zabrał Władysław Karski – wicestarosta powiatu tureckiego, oraz w imieniu włodarzy gmin członkowskich Stefan Dziamara – burmistrz gminy i miasta Rychwał. W swoich wystąpieniach podkreślili ważną rolę Stowarzyszenia w rozwoju sześciu gmin zrzeszonych w LGD, czego efektem jest poprawa jakości życia na wsi.

STARE MIASTO. Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

SM5

Gmina Stare Miasto dzięki Funduszom Europejskim pozyskała prawie 80 000 zł w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Dzięki tej dotacji zakupiono 32 nowe laptopy wraz z niezbędnym oprogramowaniem. Rządowe wsparcie skierowane jest do dzieci i wnuków byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych. Celem programu jest rozwój kompetencji cyfrowych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.
Dzisiaj wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Ryszard Bartosik w obecności wójta Dariusza Puchały wręczył sprzęt uczniom – dzieciom i wnukom byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych.

– Program Polska Cyfrowa to przede wszystkim walka z wykluczeniem cyfrowym. Najmłodszym mieszkańcom gminy Stare Miasto życzę, aby przekazywane dziś laptopy przyczyniły się do rozwoju osobistego, zdobywania wiedzy oraz umilania czasu wolnego – mówił Ryszard Bartosik, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi. – Miło widzieć uśmiechy na twarzach dzieci w tym przedświątecznym czasie. Niech te prezenty w postaci nowych laptopów pozwolą jak najlepiej rozwijać wasze talenty i przyczynią się do rozwoju cyfrowego – podkreślał włodarz gminy Stare Miasto Dariusz Puchała.

Podczas spotkania nie zabrakło życzeń dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów.