Wybory do izb rolniczych

3 kwietnia odbędzie się głosowanie na kandydatów do izb rolniczych. Ale kalendarz wyborczy swój bieg rozpoczyna już 11 stycznia. Najpóźniej bowiem w tym dniu powinna być podana do publicznej wiadomości informacja o zarządzeniu wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych.

Izby są rolniczym samorządem zawodowym, działającym na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentującym interesy zrzeszonych w nim podmiotów. Opiniują akty prawne. Mają wpływ na formy edukacji i doradztwa rolniczego. Starają się rozwiązywać zgłaszane przez właścicieli gospodarstw problemy.

Czynne i bierne prawo wyborcze mają ci, którzy płacą podatek rolny, podatek dochodowy z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadających w nich wkłady gruntowe.

Z każdej gminy zostanie wybranych dwóch delegatów (lub jeden, jeżeli obszar użytków rolnych nie przekracza 4 tys. ha). Stworzą oni Radę Powiatową. A ta z kolei wybierze swojego przewodniczącego. To funkcja społeczna. Obecnie pełni ją Stanisław Zych, delegat z gminy Kazimierz Biskupi.