SOMPOLNO, WILCZYN. Co tak kusi?

Bardzo duże zainteresowanie towarzyszy wyborom uzupełniającym do rad gmin w Sompolnie i Wilczynie. Z każdej z nich zarejestrowało się po 6 komitetów. Wybory odbędą się 27 lutego.

Uzupełnienie składu lokalnych parlamentów jest związane z wygaśnięciem mandatów radnych: Andrzeja Kossowskiego – został burmistrzem w Sompolnie, i Grzegorza Skowrońskiego – nowy wójt w Wilczynie.

W pierwszej z gmin do urn pójdą mieszkańcy sołectw: Janowice, Kolonia Lipiny, Ostrówek i Zakrzewek, w drugiej – sołectwa Wilczogóra. Zgłoszenia kandydatów już w gminnych komisjach wyborczych będą przyjmowane do 28 stycznia.

Zapytana przez Konińską Gazetę Internetową, jaki będzie koszt wyborów, Anna Deręgowska, dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego, powiedziała, że w każdej z gmin po ok. 4 tys. zł.