GOLINA. Rocznica Anonimowych Alkoholików

Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu. Grupa AA w Golinie ma 12 lat.

Przyjęła nazwę ,,Wreszcie – Golina”, bo tak była potrzebna. Spotkania odbywają się w każdą niedzielę o godz. 17.00 w budynku Ośrodka Zdrowia na I piętrze. Jak powiedział Stefan, jeden z jej uczestników, może to przyjść każdy, kto ma problem z piciem alkoholu. Spotka tu życzliwych ludzi, którzy nie będą go oceniać, a na pewno wysłuchają i pomogą. W tak zwanych mityngach otwartych mogą brać też udział członkowie rodzin alkoholików, przyjaciele, znajomi.

Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów. Jej podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.

Rocznica grupy AA ,,Wreszcie – Golina” była okazją do przypomnienia jej historii, ale przede wszystkim możliwością podzielenia się radością przez tych, którym udało się wyrwać z uzależnienia. Na spotkanie przybyło ok. 70 osób.

Zainteresowani ruchem AA mogą więcej informacji znaleźć na stronie: www.aa.org.pl. Są tu też odpowiedzi na często zadawane pytania, na przykład, co to jest alkoholizm? ,,Istnieje wiele poglądów na to, czym właściwie jest alkoholizm. Najbardziej sensowne określenie, przyjęte też przez AA, określa alkoholizm jako chorobę, postępującą chorobę, z której nigdy nie można się wyleczyć, ale którą można powstrzymać. Wielu AA uważa także, że choroba ta jest połączeniem uczulenia fizycznego na alkohol z psychiczną obsesją picia, której nie można przezwyciężyć samą siłą woli i to bez względu na konsekwencje picia.”