KAZIMIERZ BISKUPI. Strażnik niech nie kara

IS_DSC03098

O porządku publicznym i bezpieczeństwie debatowali radni na kolejnej sesji Rady Gminy. Z porządku obrad zdjęto punkt dotyczący zatwierdzenia opłat za wodę i ścieki. Zdaniem radnych w tej sprawie powinni mieć nie tylko pasywną rolę, do której sprowadzają ich obecne uregulowania prawne.

W roku ubiegłym na terenie gminy ujawniono 158 przestępstw, w tym m.in. 26 kradzieży mienia, 8 kradzieży z włamaniem, 2 kradzieże pojazdu, 4 uszkodzenia mienia, 5 bójek i pobić, 2 przestępstwa związane z narkotykami. Złapano 66 nietrzeźwych kierowców, w tym 45 rowerzystów. W gminie Kazimierz Biskupi policję wspiera strażnik gminny.

is_dsc03103

Picture 1 of 22

Radni podkreślali jednak, że jego zadaniem pierwszoplanowym powinna być prewencja i pouczanie. A karanie stosowane tylko wtedy, gdy już nic nie pomaga. I tak też było w roku ubiegłym. Strażnik gminny przeprowadził 135 rozmów ostrzegawczych. Mandatów karnych było 19, na kwotę 1 400 zł. W tym roku może być ich jednak więcej, bowiem pojawił się stanowczy postulat, aby ,,zniknęła plaga psów”. Co oznacza, że właściciele czworonogów muszą się poczuć za nie odpowiedzialni.

Przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej ubolewali nad przestarzałym sprzętem w niektórych jednostkach. I mimo że dobre chęci są, na przykład w związku z ostatnimi podtopieniami, nie ma możliwości technicznych, aby druhowie mogli pomagać. Bo samochody i pompy są przestarzałe. Ale największe OSP pomagają w bardzo dużym zakresie.

Na sesji doszło do kolejnej odsłony konfliktu w Szkole Podstawowej w Sokółkach. Chodzi o dyrektor Ewę Pachciarz. Jedna grupa nauczycieli ocenia ją negatywnie, zarzucając działania niezgodne z prawem. Tym razem na sesji odczytano pismo z pozytywnymi uwagami. Wójt Janusz Puszkarek apelował o rozważne podejście do problemu. Ma on być wyjaśniony jednak w miarę szybko, ponieważ w szkole jest zła atmosfera, co negatywnie wpływa na wizerunek placówki. A trzeba podkreślić, że nosi ona imię Janusza Korczaka. A to na pewno zobowiązuje.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA