KAZIMIERZ BISKUPI. Brykiety zniszczą zabytki

Mieszkańcy Kazimierza Biskupiego protestują przeciwko budowie w sąsiedztwie osiedla Zawadzkiego oraz terenów objętych ochroną konserwatorską zakładu produkcji brykietów z biomasy drzewnej i rolnej. Ich zdaniem tego rodzaju inwestycja powinna być usytuowana w miejscu niezagrażającym ludziom.

Zwracają uwagę, że w odległości 300 metrów od zakładu planuje się w roku 2011 wykonanie inwestycji pod nazwą ,,Park Dziedzictwa Kulturowego”, który ma promować piękno zabytkowego terenu miejscowości. A temu na pewno nie będzie służyć produkcja brykietów.

Wyłapali też, że w raporcie o oddziaływaniu na środowisko podano nieprawdziwe dane dotyczące odległości do najbliższych zabudowań osiedla domków jednorodzinnych, a nawet pominięto bliskie sąsiedztwo zabudowy wielorodzinnej oraz piekarni i ciastkarni ,,Feniks”.

W piśmie skierowanym do wójta gminy wyrazili swoje obawy, że zakład spowoduje wzrost m.in. hałasu i zapylenia, nastąpi wzmożony ruch pojazdów ciężarowych, co negatywnie odbije się na środowisku, w tym na ludziach i zabytkach.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA