KONIN. Bezpieczniej niż w Kaliszu i Pile

Komenda Miejska Policji w Koninie podsumowała 2010 rok. Na terenie miasta i powiatu konińskiego stwierdzono 5511 przestępstw. To o 348 mniej niż rok wcześniej. Stanowi to 5,91 proc. wszystkich przestępstw odnotowanych w województwie wielkopolskim. Okazuje się, że w rejonie konińskim jest bezpieczniej niż w kaliskim i pilskim.

Wykrywalność wyniosła 79,8 proc. (rok wcześniej 79,2 proc.). W liczbach bezwzględnych oznacza to, że w 2010 roku wykryto o 258 spraw więcej niż w tym samym okresie 2009 roku.

59,5 proc. wszystkich przestępstw stanowiła przestępczość kryminalna. Rok wcześniej było to 76,2 proc. Oznacza to ograniczenie najbardziej społecznie dokuczliwej kategorii przestępstw. Było ich o 341 mniej. Przy tym wskaźnik wykrywalności wyniósł 66,1 proc. I był taki sam jak w 2009 roku. Taką pozytywną tendencję widać od 5 lat.

Wśród przestępstw kryminalnych przeważają te skierowane przeciwko mieniu – 86,6 proc. W szczególności wzrost wykrywalności odnotowano w kategorii kradzieży cudzej rzeczy, kradzieży z włamaniem i uszkodzeń mienia. Przestępstw narkotykowych stwierdzono 495, o 32 mniej niż roku 2009. Wskaźnik wykrywalności wyniósł aż 98,2 proc. Przestępstw gospodarczych odnotowano 903, co daje dynamikę na poziomie 134,8 proc. Wykrywalność też była bardzo wysoka – 95, 8 proc. W 2010 roku odnotowano spadek najpoważniejszych zdarzeń drogowych: 295 wypadków drogowych ( 2009 – 319), 1976 kolizji drogowych (2009 – 1824). W wyniku wypadków drogowych 26 osób zginęło, tyle samo co rok wcześniej. Natomiast 365 osób odniosło obrażenia ciała (w 2009 roku było 439 rannych).

(źródło: KMP w Koninie)

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA