STARE MIASTO. Stowarzyszenie gospodyń wiejskich

IS_1 P1070570

29 pań z terenu gminy, reprezentujących Koła Gospodyń Wiejskich, postanowiło 7 lutego założyć Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Gminy Stare Miasto, z siedzibą w Liścu Małym. Spotkanie zorganizował Urząd Gminy. Prezesem została Emilia Stróżyńska.

Celem organizacji jest aktywizacja i integracja mieszkańców wsi, dbałość o kulturę, tradycję i dziedzictwo kulturowe, szerzenie kultury kulinarnej, podejmowanie działań o tematyce prozdrowotnej wśród mieszkańców wsi, upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Stowarzyszenie swoje cele będzie realizowało poprzez organizację imprez artystycznych, kursów, szkoleń i pogadanek, dbałość o zabytki kulturowe i tradycje, proponowanie konkursów i pokazów kulinarnych, wyrób produktów regionalnych.

Prezesem została Emilia Stróżyńska, wiceprezesami: Halina Wróblewska i Janina Adamczyk, skarbnikiem Renata Jacek, sekretarzem Mariola Przybylska, członkiniami zarządu: Elżbieta Kaczmarek, Małgorzata Giezek, Teresa Smorgolewska, Barbara Szmyt, Irena Pawlak, Jadwiga Michalak, Barbara Klejna, Mirosława Staszak.

Po rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym stowarzyszenie będzie posiadać osobowość prawną, co pozwoli na znacznie większe możliwości działania.

(nadesłał: Urząd Gminy w Starym Mieście)