KRAMSK, POZNAŃ. Konkurs wzięli żywcem i mlekiem

Panstwo Kąkolewscy

Elżbieta i Jacek Kąkolewscy, mieszkańcy Borek, w gminie Kramsk, zajęli II miejsce w konkursie „Najbardziej innowacyjny młody rolnik wielkopolski 2011”. Jego organizatorem był Związek Młodzieży Wiejskiej. Na Międzynarodowych Targach Hodowli Zwierząt ,,Farma” w Poznaniu nagrody wręczał minister rolnictwa Marek Sawicki.

Laureaci prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 55 ha nastawione na produkcję mleka i żywca wołowego. Hodują 30 krów mlecznych, a średnia wydajność wynosi 6 tys. litrów mleka rocznie. Sprzedają też 13,5 tony żywca wołowego. Rolnicy z Borek efektywnie korzystają z programów unijnych. Do tej pory dwukrotnie dostali dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz z programu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

Celem konkursu była promocja innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i popularyzacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, jako głównego źródła dofinansowania inwestycji służących poprawie warunków utrzymania zwierząt w gospodarstwie, poprawie higieny i bezpieczeństwa produkcji oraz ochronie środowiska naturalnego w gospodarstwie.

(nadesłała: rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Koninie)