KRAMSK. Nowe lotnisko?

Sesja budżetowa Kramsk

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła budżet na 2011 rok. Znalazło się w nim sporo zadań inwestycyjnych. Ale w znacznej części zostaną sfinansowane z kredytu w wysokości 2 mln 875 tys. zł. Już na sesji zdjęto 15 tys. zł  z wydatków Gminnego Ośrodka Kultury i organizacji dożynek, przeznaczając tę kwotę na utwardzenie dróg lokalnych.

Dochody planuje się w wysokości ponad 29,2 mln zł. Wydatki mają być trochę niższe. Na inwestycje ma pójść ponad 3 mln zł, nie licząc drobnych zadań w ramach funduszów sołeckich. Główne to budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kramsk-Pole i Kramsk, przepompowni w Kramsku oraz sieci wodociągowej w Rudzicy – prawie 839 tys. zł, adaptacja Domu Strażaka na Centrum Pracy Twórczej w Kramsku – ponad 972 tys. zł, budowa parkingu w Wysokiem – prawie 356 tys. zł. Przy tym dwa ostatnie zadania dofinansuje Urząd Marszałkowski. Wartość budowy parkingu wzbudziła sporo kontrowersji. Pytano wręcz, czy w Wysokiem ma powstać lotnisko.

RG postanowiła podnieść dietę przewodniczącego z dotychczasowych 1 200 zł miesięcznie do 1 320 zł, wiceprzewodniczących z 600 zł do 800 zł i radnych z 210 zł do 260 zł (w tym przypadku za posiedzenie). Najmniej dostało się sołtysom. Podniesiono im stawkę ze 180 zł do 200 zł miesięcznie.

is_005

Picture 4 of 20

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA