ORCHOWO. Piotr Sucharski ponownie prezesem

OSP Orchowo

Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Orchowie na prezesa ponownie wybrano Piotra Sucharskiego. Straż skupia w swoich szeregach 52 członków czynnych i honorowych. W 2010 roku OSP 6 razy brała udział w gaszeniu pożarów, 6 w akcjach przy wypadkach drogowych, 16 razy usuwała kokony os i szerszeni.

W spotkaniu uczestniczyli: komendant powiatowy PSP w Słupcy, bryg. Sławomir Kaczorkiewicz; naczelnik Wydziału Operacyjnego PSP, mł. bryg. Rafał Chmiel; przewodnicząca Rady Gminy Janina Nowak; wójt gminy Orchowo Teodor Pryka; proboszcz parafii Chrystusa Dobrego Pasterza ks. Jarosław Kulpiński; radni Rady Gminy Orchowo: Bogdan Chmielarczyk, Władysław Jakubowski, Edmund Lewandowski, Maria Stranz; kierownik Posterunku Policji w Orchowie, asp. szt. Stanisław Łagutoczkin; komendant gminny OSP Roman Szargan; członkowie honorowi i czynni OSP oraz Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza.

Przewodniczącym zebrania wybrano jednogłośnie Krzysztofa Wróblewskiego, na protokolantów Krzysztofa Szczepańskiego i Przemysława Krzywińskiego. Komisji Mandatowej przewodniczył Andrzej Kryślak. Na 52 członków czynnych i honorowych w zebraniu wzięło udział 36. Prezes OSP Piotr Sucharski złożył sprawozdanie z działalności OSP za 2010 rok. Straż skupia 50 członków czynnych, w tym 39 w wieku 18-65 lat, pozostali to jedna kobieta i 9 członków powyżej 65 lat.

W OSP jest przeszkolonych 25 szeregowców, 11 operatorów sprzętu, 7 kierowców, 7 ratowników medycznych, 10 dowódców OSP i 10 naczelników. 14 strażaków ukończyło kurs udzielania pierwszej pomocy, 18 zostało przeszkolonych w zakresie użytkowania i konserwacji aparatów powietrznych, 4 w zakresie obsługi pił spalinowych do drzewa, 16 w zakresie kierowania ruchem drogowym przy wypadkach drogowych. W 2010 roku straż brała 6 razy udział w gaszeniu pożarów, 6 razy w akcjach przy wypadkach drogowych, 16 razy usuwała kokony os i szerszeni. 4 razy przy wyciąganiu samochodów ciężarowych z zasp i rowów, 2 razy przy czyszczeniu jezdni, dróg zanieczyszczonych olejem, 4 razy przy pompowaniu wody z piwnic. Uczestniczyła w akcji powodziowej w Sługocinie i w czyszczeniu przepustu pod drogą na ul. Lipowej w Orchowie.

W akcjach ratowniczo- gaśniczych uczestniczyli strażacy: Michał Szubert – 24 razy, Maciej Bąkowski – 23, Maciej Przybyszewski – 20, Andrzej Chaliński – 16, Paweł Nowak – 15, Grzegorz Gumienny, Marek Kwiatkowski – 12, Krzysztof Szczepański -10, Mateusz Kramkowski – 7, Michał Dzikowski – 6, Edward Bąkowski, Maciej Zieliński – 5, Stanisław Chlebuś, Przemysław Krzywiński, Karol Sajna, Przemysław Sajna – 3, Stefan Baczyński, Marek Dzikowski – 2, Karol Chwaciński, Jan Dzikowski, Tomasz Rybarczyk, Tomasz Sucharski, Piotr Wędzikowski – 1.

OSP Orchowo posiada na swym wyposażeniu samochody ratowniczo-gaśnicze: jelcz star z 1985 r., man z 2009 r., volkswagen transport z 1994 r.

Na zebraniu wybrano Zarząd OSP w składzie: prezes Piotr Sucharski Piotr, wiceprezes – naczelnik OSP Andrzej Chaliński, zastępca naczelnika Maciej Bąkowski, sekretarz Krzysztof Szczepański, skarbnik Edmund Seidler, gospodarz Edward Bąkowski, kronikarz Marek Kwiatkowski, członkowie Zarządu: Maciej Przybyszewski i Michał Szubert. W Komisji Rewizyjnej zasiadają: przewodniczący Andrzej Kubiak, sekretarz Grzegorz Gumienny, członkowie: Ryszard Malczewski i Stanisław Skąpski.

Kandydaci na delegatów na zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP to: Piotr Sucharski, Andrzej Chaliński, Maciej Bąkowski, Edward Bąkowski, Grzegorz Gumienny, Marek Kwiatkowski, Ryszard Malczewski, Maciej Przybyszewski, Krzysztof Szczepański, Michał Szubert. Przedstawicielami do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP zostali: Piotr Sucharski, Andrzej Chaliński, Maciej Bąkowski, Edward Bąkowski i Michał Szubert.

(źródło: Urząd Gminy w Orchowie)