GOLINA. Viktoria Wiktorii i Michaliny

Golina - OSP

64 osoby wzięły udział w eliminacjach gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież Zapobiega Pożarom”. W finałowej rozgrywce najlepsze okazały się: Wiktoria Andrzejewska – grupa szkół podstawowych (SP Golina) oraz Michalina Domiszewska – grupa gimnazjalna (Golina).

Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Wyniki w pierwszej grupie wiekowej (szkoły podstawowe): I – Wiktoria Andrzejewska (SP Golina), II – Michał Nowak (SP Radolina), III – Kacper Kobierski (SP Radolina), IV – Patryk Perliński (SP Przyjma) , V – Marcin Brud (SP Golina). Grupa gimnazjalna: I – Michalina Domiszewska, II – Andżelika Pilarczyk, III – Mateusz Durlak, IV – Hubert Szyk, V – Konrad Orzechowski (wszyscy Gimnazjum w Golinie).

Nagrody ufundowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Kapturska.

Na spotkaniu Mirosław Durczyński, prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP, wręczył Jolancie Kruckiej, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie, brązowy medal ,,Za zasługi dla pożarnictwa” przyznany za popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych. Nauczycielkom Kornelii Pustelnik i Katarzynie Szadkowskiej nadano srebrną odznakę Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Turniejowi towarzyszył pokaz sprzętu strażackiego. Najmłodsi mogli zobaczyć, czym się gasi pożar i ratuje ludzi.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA