BABIAK, DĄBIE, KŁODAWA, KRAMSK, STARE MIASTO. Od remontu mola do placu zabaw

Brdów

11 marca w klubie ,,Hutnik” w Koninie rozstrzygnięto konkurs ,,Fundusz Sołecki – najlepsza inicjatywa 2010”. I miejsce przyznano sołectwu Brdów, gmina Babiak, za projekt: ,,Remont mola nad jeziorem w Brdowie”.  Jego inicjatorami byli: sołtys Józef Kwiatkowski i Tomasz Szymański, mieszkaniec sołectwa.

Wyróżnienia trafiły do:

  1. sołectwa Izabelin, gmina Kramsk, za projekt: ,,Remont garażu przy Sołeckim Domu Kultury w Izabelinie” (inicjatorzy: sołtys Jerzy Smolarek oraz Teresa Smolarek i Dorota Borowska – mieszkanki);
  2. sołectwa Lisice, gmina Dąbie, za projekt: ,,Budowa placu zabaw dla dzieci” (inicjatorzy: Żaneta Rzepka i Krystyna Czubińska – mieszkanki);
  3. sołectwa Stare Miasto za projekt: ,,Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Starym Mieście wzdłuż ul. Rychwalskiej” (inicjatorzy: sołtys Renata Jacek i prezes OSP Andrzej Piaskowski);
  4. sołectwo Rysiny Kolonia, gmina Kłodawa, za projekt: ,,Budowa placu zabaw dla dzieci” (inicjatorzy: sołtys Eugenia Mikołajczyk i Sylwester Jóźwiak – dyrektor Gimnazjum nr 3 w Rysinach Kolonii).

Prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, senator Ireneusz Niewiarowski podkreślił, że fundusz służy aktywizowaniu mieszkańców wsi i wspiera realizację ciekawych pomysłów. Zachęcał też do udziału w kolejnej edycji konkursu.

is_052

Picture 1 of 34

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA