GOLINA. ,,Kwoka” w przedszkolu

BP Golina

Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła” (Wisława Szymborska) – przypomina słowa poetki bibliotekarka Anna Nawrocka w kolejnym tekście nadesłanym do Konińskiej Gazety Internetowej. I zaprasza do tej zabawy. A jest to szczególnie ważne teraz, kiedy okazuje się, że nawet dorośli tak rzadko czytają książki.

,,Książka jest przyjacielem człowieka – rzecz to znana, lecz nie zawsze doceniana. Dzieci przedszkolne chętnie sięgają po przeznaczone dla nich utwory, zwłaszcza te kolorowe, zabawne, wesołe. Obcując z książką uczą się o nią dbać, interesują się tym jak powstaje, jaką drogę musi pokonać, aby trafić w ręce czytelnika. Lektura jest przede wszystkim źródłem przeżyć malucha związanych z zawartą w niej treścią, wzbogaca jego doświadczenie dotyczące obrazu świata oraz samego siebie, rozwija sprawność posługiwania się językiem. Dlatego też bibliotekarze z terenu gminy Golina zainicjowali akcję „Książka najlepszym przyjacielem przedszkolaka”.

10 marca bibliotekarka Anna Nawrocka odwiedziła Przedszkole „Baśniowy Dworek” w Golinie. Dzieci z grupy integracyjnej „maluchy” i grupy średniaków wysłuchały baśni o Szewczyku Dratewce oraz wiersza Jana Brzechwy „Kwoka”, a następnie pokolorowały ilustracje przedstawiające zwierzęta świata.

Książka – przybliża wielki świat, prezentuje wiedzę, uczy, bawi i pomaga marzyć.
Dlatego też starajmy się by była obecna w życiu naszych dzieci każdego dnia.

Bibliotekarka bardzo dziękuje paniom: Grażynie Kusiołek, Joannie Lewandowskiej oraz Justynie Urbaniak-Nowak za życzliwość i możliwość przeprowadzenia zajęć.”

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA