PRZYKONA. Pół wieku razem

zg - 2

17 par małżeńskich z gminy Przykona świętowało 50-lecie wspólnego życia w Zajeździe Staropolskim w Olszówce. Organizatorami uroczystości był Urząd Gminy w Przykonie wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury. Jubilaci zostali odznaczeni medalami ,,Za długoletnie pożycie małżeńskie”, przyznanymi przez prezydenta RP.Gratulowali im: wójt Mirosław Broniszewski, Wanda Felisiak – kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Przykonie, Maciej Bednarek – wiceprzewodniczący Rady Gminy. Każda z par otrzymała bukiet kwiatów oraz drobny upominek.

Po wspólnym pamiątkowym zdjęciu kolejnym punktem uroczystości była część artystyczna. Dzieci i młodzież z Gminnej Biblioteki Publicznej w Przykonie przygotowały krótki montaż poetycko-muzyczny. Wystąpiła również grupa taneczna „marżonetki”, pod opieką Aleksandry Foryńskiej, działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury. Dalsza część uroczystości odbyła się przy wspólnym stole, gdzie przy jubileuszowym torcie oraz lampce szampana była okazja do wielu wspomnień.

Medalem ,,Za długoletnie pożycie małżeńskie” zostały odznaczone następujące pary: Zofia i Eugeniusz Bartosikowie, Janina i Edward Boczek, Marianna i Mieczysław Czerwińscy, Zofia i Jan Gajewscy, Helena i Czesław Ławniczakowie, Czesław i Józef Łysiakowie, Jadwiga i Mieczysław Nowakowie, Jadwiga i Henryk Czekalakowie, Janina i Władysław Soboccy, Małgorzata i Stanisław Konciakowie, Krystyna i Leszek Kropidłowscy, Krystyna i Czesław Kowalczykowie, Wanda i Adam Kubiakowie, Zofia i Stefan Michalakowie, Anna i Jan Szajrychowie, Lucyna i Henryk Trzepaczowie, Kazimiera i Arkadiusz Wapińscy.

(źródło: Urząd Gminy w Przykonie)

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA