SŁUPCA. Mądry konsument – dobry konsument

41 uczniów szkół ponadgimnazjalnych wzięło udział w Powiatowym Konkursie Wiedzy Konsumenckiej. Był to pierwszy etap VII Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej, pod patronatem prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz marszałka województwa wielkopolskiego. Honorowy patronat nad etapem powiatowym objął starosta słupecki Mariusz Roga.

Celem konkursu jest propagowanie prawa konsumenckiego wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorem konkursu jest Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Słupcy oraz słupeckie Starostwo Powiatowe.

Zebranych w sali herbowej Starostwa uczestników olimpiady powitał starosta Mariusz Roga. A powiatowy rzecznik konsumentów, a jednocześnie przewodniczący Komisji Konkursowej Błażej Górczyński przedstawił zasady przeprowadzenia konkursu.
Po sprawdzeniu testów okazało się, że najlepszy był Radosław Gąsiorowski z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy. Na drugim miejscu uplasował się Jakub Neuman z Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy, natomiast trzecie miejsce przypadło Hubertowi Radeckiemu – również uczniowi słupeckiego „ogólniaka”. Laureaci konkursu powiatowego wezmą teraz udział w etapie wojewódzkim, który zaplanowano na 11 kwietnia.

Najlepsi otrzymali nagrody w postaci wysokiej klasy telefonów komórkowych. Natomiast wszystkim uczestnikom konkursu wręczono dyplomy oraz upominki. Wyróżniono także tych, którzy uzyskali najlepsze wyniki spośród uczniów swojej szkoły.

(źródło: Starostwo Powiatowe w Słupcy)