SKULSK. Rusza Ognisko Wychowawcze

W tym roku po kilkunastu latach przerwy wznowiło działalność Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Impulsem do tego była m.in. chęć utworzenia Środowiskowego Ogniska Wychowawczego. Jak poinformował zastępca prezesa TPD w Skulsku Marcin Rusin, ŚOW ma ruszyć 1 kwietnia.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci liczy 17 członków, którzy zadeklarowali wsparcie w zakresie niesienia pomocy najmłodszym z terenu gminy. W TPD są osoby pracujące w oświacie, pomocy społecznej, służbie zdrowia, czyli doskonale znające i rozumiejące problemy dzieci. Organizacja może liczyć na wsparcie władz Towarzystwa w Koninie, z prezes Krystyną Chowańską oraz władz samorządowych, z wójtem gminy Andrzejem Operaczem.

W składzie Prezydium TPD w Skulsku są: prezes Aneta Wótkiewicz-Zaporska, wiceprezes Marcin Rusin, sekretarz Barbara Kaczmarek, skarbnik Armela Kochaniecka.

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze ma pomagać dzieciom w trudnej sytuacji życiowej. Siedzibę znalazło w pomieszczeniach po “byłej poczcie”, na ul.Targowej 2. Świetlica ma działać 3 dni w tygodniu w godzinach popołudniowych. Zajęcia prowadzić będzie Agnieszka Jaskulska z pomocą wolontariuszy.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA