KRAMSK. Zuch kocha Boga i Polskę

IS_094

16 uczniów Szkoły Podstawowej w Anielewie złożyło obietnicę zuchową. To szczególne zobowiązanie. Każdy zuch jest m.in. dzielny, mówi prawdę i stara się być coraz lepszy. Ale też kocha Boga i Polskę. 13 starszych uczniów złożyło z kolei przyrzeczenie harcerskie. Obie grupy będą należeć do Hufca Związku Harcerstwa Polskiego im. Szarych Szeregów w Koninie.

Na uroczystości byli przedstawiciele władz samorządowych, ZHP, kierownictwo szkoły i rodzice uczniów. Młodzi ludzie musieli przejść przez ceremoniał, przypominający o powinnościach harcerskich. Każdy dostał też legitymację organizacyjną.

Drużynową Gromady Zuchowej ,,Słoneczne Orzełki” jest Magdalena Lisowska, a Drużyny Harcerskiej ,,Orły” Katarzyna Walkowska.

is_111

Picture 1 of 42