KRAMSK. 1200 zł gminnego długu publicznego na osobę !!!

niemowlę

Dług publiczny gminy Kramsk wynosi 12 598 633 zł. Na osobę wypada ok. 1200 zł. Każdy nowy niemowlak ma więc niezbyt kolorową finansową wyprawkę. Aż ryczeć się chce. Na czteroosobową rodzinę wypada blisko 5 tysięcy złotych. A na sołectwo liczące 500 mieszkańców – ok. 600 tysięcy złotych.

(zdjęcie: Wikipedia)

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA