ZAROBKI. Wójt gminy Grzegorzew Bożena Dominiak

Wynagrodzenie miesięczne brutto składa się z kilku części: a) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości – 4 600 zł; b) dodatek funkcyjny w wysokości 1 600 zł; c) dodatek specjalny w wysokości – 30 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego; d) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego.