ZAROBKI. Arleta Wanda Pleśniak – wójt gminy Lądek (powiat słupecki)

Wójt dostaje miesięcznie 7 920 zł brutto, w tym 4 200 zł to wynagrodzenie zasadnicze, 1 700 zł – dodatek funkcyjny, 1 180 zł – dodatek specjalny, 840 zł – dodatek za wysługę lat.