KONIN. 7 października jubileusz 90-lecia Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika

90 lat Zespołu Szkół im. M.Kopernika

Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie to jedna z najbardziej znanych placówek oświatowych w regionie. 7 października będzie obchodziła jubileusz 90-lecia działalności. O godz. 9.00 w kościele św.Maksymiliana Kolbe zostanie odprawiona msza św. W godz. 11.00 – 13.00 w Hali Rondo zaplanowana jest uroczystość oficjalna, w godz. 14.00 – 16.00 spotkanie absolwentów w szkole. O godz. 18.00 przewidziano spotkanie towarzyskie w Ośrodku „Wityng” w Mikorzynie – imprezę plenerową nad jeziorem.

Kopernik szkołą przyszłości…”, a wszystko zaczęło się 90 lat temu

Nie sposób pisać dziś o Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie, nie wspominając bogatej historii tej szkoły.

Cofnijmy się zatem do roku 1921, w którym podwaliny pod rozwój szkoły stworzyły Kursy Dokształcające Rzemieślnicze z siedzibą w budynku Szkoły Powszechnej przy ul. Kościelnej. Dalszy rozwój Szkoły to odpowiedź na potrzeby rynku pracy oraz dostosowanie kierunków kształcenia do rozwijających się gałęzi przemysłu w regionie konińskim.

W roku 1964 nastąpiło uroczyste otwarcie budynku szkoły przy ulicy Aleje 1 Maja, gdzie uczniowie Liceum i Technikum po dziś dzień odbywają zajęcia lekcyjne. Kolejne duże zmiany przyniósł rok 1975, w którym szkoła zaczęła funkcjonować pod nazwą Zespół Szkół Zawodowych im. Mikołaja Kopernika. W roku 2002 Szkoła przyjęła nazwę Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika, a zajęcia lekcyjne odbywają się w dwóch budynkach – Aleje 1 Maja (klasy Liceum Profilowanego, Liceum Ogólnokształcącego i Technikum), ul. Żeglarska (klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej z Oddziałami Integracyjnymi).

W ostatnich latach istnienia szkoły jej dyrektorami byli: Aleksander Kozłowski, Tadeusz Pawlak, Stanisław Spławski, Wojciech Jaskólski; od roku 1997 funkcję tę pełni Tomasz Kucharczyk.

Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika szczyci się niepowtarzalną atmosferą i bogatą ofertą kierunków. Kształcenie na wysokim poziomie, przygotowanie do egzaminów dojrzałości i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz bogate życie kulturalne szkoły sprawiają, że młodzi ludzie dobrze się w niej czują i chętnie wracają w roli absolwentów – gości, pracowników, w roli praktykantów lub rodziców dzieci, które podejmują naukę w „Koperniku”.

W ostatnim dziesięcioleciu, dzięki staraniom pana dyr. Tomasza Kucharczyka systematycznie rozwija się infrastruktura szkoły. Uruchomiono kolejne pracownie informatyczne, zmodernizowano strzelnicę, w 2004 otwarto nowoczesną pracownię hotelarską. Ponadto doposażono wiele pracowni w sprzęt multimedialny. W ostatnich latach przeprowadzono generalny remont boiska sportowego, a najbardziej spektakularnym obiektem, o który wzbogaciła się szkoła jest niewątpliwie boisko „Orlik”, uroczyście otwarte w 2009 roku w obecności przedstawicieli władz miasta.

Potwierdzeniem wysokiej jakości pracy szkoły było uzyskanie certyfikatu ISO 9001-2008 w roku szkolnym 2009/2010. Ponadto w 2011 nasza placówka uzyskała tytuł Szkoły Odkrywców Talentów, a Klub Strzelecki „Kopernik” uzyskał tytuł „Miejsca Odkrywania Talentów”. Oba wyżej wymienione tytuły są nadawane przez Ministra Edukacji szkołom szczególnie dbającym o wszechstronny rozwój młodzieży.

Tradycją szkoły są działania wykraczające poza realizację procesu edukacyjnego. Działania te wpisują się w szeroko rozumiane wychowanie, stąd też cieszą się akceptacją i uznaniem nie tylko nauczycieli, uczniów, ale także środowiska lokalnego. W życiu społeczności uczniowskiej szczególną rolę odgrywa Samorząd Uczniowski, który jest autorem wielu imprez okolicznościowych. Wielu uczniów realizuje swoje pasje w kołach:, charytatywnym, strzeleckim, medialnym, teatralnym, muzycznym, recytatorskim, biblijnym , ekonomicznym i prawnym.

Od lat uczniowie wraz z opiekunami działają w lokalnych strukturach Polskiego Czerwonego Krzyża, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, współpracują z Centrum Edukacji Obywatelskiej, Bankiem Żywności oraz Maltańską Służbą Medyczną. Realizują także swoje pasje i zainteresowania w działającym Szkolnym Klubie Europejskim „Koperas” oraz mogą skorzystać z pomocy Szkolnego Ośrodka Kariery planując swoją przyszłą drogę życiową. Udział w licznych akcjach i wydarzeniach rozgrywających się w ramach działań wyżej wymienionych organizacji jest niezwykle ważny. Często społeczność uczniowska sama jest inicjatorem i współorganizatorem różnych przedsięwzięć.

Wyjątkowym atutem jest bogata oferta edukacyjna szkoły. Nowe profile kształcenia ogólnozawodowego tj. profil europejski, ratowniczo – medyczny, społeczno – informacyjny, turystyka i rekreacja przyciągają wielu kandydatów chcących podjąć naukę w naszej szkole.

Oferta edukacyjna szkoły obejmuje również klasy technikum, które umożliwiają zdobycie umiejętności i wiedzy w następujących zawodach: technik teleinformatyk, technik informatyk (klasa wojskowa), technik hotelarstwa, technik organizacji usług gastronomicznych, technik ochrony środowiska, technik ekonomista. Zasadnicza Szkoła Zawodowa oferuje kształcenia w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer. Od roku 2006 szkoła uruchomiła oddziały integracyjne umożliwiające kształcenie młodzieży niepełnosprawnej w zawodach: kucharz malej gastronomii, sprzedawca.

Pamiętając o przeszłości szkoły, ludziach, którzy kształtowali jej historię nie można zapomnieć, że to właśnie rozwój w życiu człowieka jest najważniejszy! Motto „Kopernik szkołą przyszłości” ma mobilizować do dalszego wzbogacania wiedzy, dokształcania i doskonalenia własnej pracy.

GALERIA ZDJĘĆ

1 Rynek pracy

2 Piłka ręczna SPG dziewcząt – I miejsce w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Miasta Konina

3 Spotkanie z terapeutą uzależnień na temat dopalaczy

4 Akcja “Nakarm Azorka”

5 Konińska Liga Piłki Siatkowej pomiędzy zespołami ZST i H i ZS im. M. Kopernika

6 Spotkanie klas wojskowych z 33 Bazą Lotniczą z Powidza

7 Sparing w piłce siatkowej pomiędzy zespołami ZS Budowlanych i ZS im. M. Kopernika

8 Akcja “Rzuć palenie razem z nami”

9 Konkurs “Papieros to fabryka trucizny”

10 Wymiana międzyszkolna w Herne

11 Mistrzostwa miasta Konina w pływaniu

12 Eliminacje- Mistrzostwa miasta Konina w piłce siatkowej

13 Piłka ręczna SPG dziewcząt – I miejsce w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej powiatu

14 Dzień Podchorążego

15 Europejski Dzień Języków

16 Mistrz Miasta Konina w piłce siatkowej 2010

17 Wyjazd szkoleniowy klas ratowniczych liceum ogólnokształcącego

18 Mikołajki 2010

19 Zbiórka żywności

20 Wigilia szkolna

21 Mistrzostwa miasta Konina- piłka koszykowa

22 Kolędowanie 2010 – Chorzeń

23 Zawody w koszykówce szkół ponadgimnazjalnych dziewcząt w mistrzostwach regionu konińskiego

24 Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego

25 Walentynki

26 Koncert charytatywny

27 Dzień humanisty

28 Święto patrona 2011

29 Uczniowie Kopernika oddają krew

30 Olimpiada wiedzy konsumenckiej

31 Dzień wiosny w Koperniku- konkurs na najlepsze przebranie

32 Mam Talent

33 Dzień matematyka i fizyka

34 Targi edukacyjne

35 Zawody aerobik

36 XVII edycja Olimpiady Wiedzy o Środach Psychoaktywnych

37 Dzień Hotelarza i Gastronoma

38 IV miejsce w województwie w aerobiku grupowym

39 Mistrzostwa Miasta Konina w siatkówce plażowej

40 Absolutorium 2011

41 III memoriał im. Jarka Preusa

42 Kampania “Drugie Życie”

43 Wycieczka do Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu

44 Kopernik na Powiatowych Dniach Rodziny

45 Biwak klas ratowniczych w Półwiosku Starym

46 Wycieczka do Pragi

47 Dzień Dziecka 2011

48 Spotkanie z pisarzem i naukowcem Januszem Leonem Wiśniewskim

49 Dzień ochrony środowiska w Koperniku

50 Zakończenie roku szkolnego 2010/2011