WYKORZYSTAĆ SZANSĘ. Żyje aktywnie i marzy o tańcu

Katarzyna Kujon

Katarzyna Kujon to młoda kobieta, mieszkająca w kilkutysięcznym Ślesinie (powiat koniński). W tym roku planuje rozpocząć studia pedagogiczne i pracę w spółdzielni socjalnej jako specjalistka do spraw informatyki. Wiedzę pogłębiła na kursie umiejętności komputerowych i grafiki komputerowej, w ramach projektu ,,Żyjesz aktywnie, myślisz pozytywnie”, który był dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowała go Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka ,,Podaj Dalej” w Koninie. Udział w kursie sporo mi dał. Nie tylko w zakresie kwalifikacji typowo zawodowych, ale także na gruncie koleżeńskim. Korzystaliśmy z fachowego doradztwa. Specjaliści byli życzliwie do nas nastawieni, cierpliwie wszystko tłumaczyli. Dla nas bardzo ważna jest praca między ludźmi, a nie tylko w samotności w domu. Bardzo ważne jest wzajemne wspieranie się – mówi.

Pani Katarzyna została nawet twarzą projektu ,,Żyjesz aktywnie, myślisz pozytywnie”. Jej zdjęcie znalazło się na plakatach i materiałach informacyjnych. Młoda kobieta na wózku inwalidzkim patrzy pogodnie i uśmiecha się. Tym samym zachęca innych niepełnosprawnych ruchowo, aby skorzystali z szansy i zdecydowali się na udział w projekcie. Dzięki kursowi komputerowemu mogą zdobyć uznawany w świecie Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Organizatorzy zapewniają także aktywną rehabilitację: zajęcia usprawniające, poprawiające kondycję fizyczną, uczące samodzielności i pokonywania barier. Poza tym można skorzystać z doradztwa zawodowego i warsztatów polepszających kompetencje społeczne, motywujących do odważnego poruszania się na rynku pracy.

Fudacja im. Doktora Piotra Janaszka, realizująca projekt, została założona w lutym 2004 roku. Jej inicjatorami były osoby sprawne i niepełnosprawne z dużym doświadczeniem w pracy na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Fundacja powstała w hołdzie i zgodnie z ideami Doktora Piotra Janaszka, znanego społecznika i lekarza, który zginął tragicznie w grudniu 1998 roku. Projekt ,,Żyjesz aktywnie, myślisz pozytywnie” realizowany jest od 1 października 2010 roku. I ma się zakończyć do 30 lipca 2012 roku. Skierowany jest do osób niepełnosprawnych z Konina oraz powiatów: konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego. Udział w projekcie jest bezpłatny. Pierwsza, 20-osobowa grupa, zakończyła zajęcia komputerowe w sierpniu 2011 roku.

Katarzyna Kujon dużo czasu poświęca na szkolenia i sprawy organizacyjne związane z utworzeniem spółdzielni socjalnej. Ma ona zajmować się prowadzeniem sklepów internetowych, oferujących sprzęt i ubiory sportowe dla wszystkich miłośników zdrowego stylu życia oraz odzież dla osób niepełnosprawnych. Organizatorzy wierzą w sukces. Pani Katarzyna znajduje również czas na pomaganie innym, udział w zajęciach z capoeiry, sztuki walki, gdzie ważną rolę odgrywają elementy tańca – śpiewa i gra na bębnach. Poza tym zajmuje się grafiką komputerową, wykonując dla znajomych różne projekty. Przygotowuje się także do studiów pedagogicznych. I pisze wiersze.

Europejski Fundusz Społeczny wspiera finansowo m.in. działania służące podnoszeniu kwalifikacji i zatrudnieniu osób, które w sytuacji rynkowej mają większe problemy ze znalezieniem pracy. Dotyczy to przede wszystkim osób niepełnosprawnych i starszych, młodzieży i kobiet. W ten sposób zwraca się uwagę na wielkie znaczenie pracy dla rozwoju osobistego i społecznego. I przeciwdziała wykluczeniu społecznemu, czyli sytuacji, która wypycha człowieka poza główny nurt życia. Z Europejskiego Funduszu Europejskiego w 85 proc. finansowany jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Skorzystało z niego bardzo wiele samorządów, organizacji samorządowych i instytucji w regionie konińskim, a tym samym liczna grupa mieszkańców. Jednym z 10 działań (czyli większych bloków) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest promocja integracji społecznej. A jednym z poddziałań w tym bloku aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. I właśnie tu należy umieścić projekt ,,Żyjesz aktywnie, myślisz pozytywnie”. Układanka wydaje się trochę skomplikowana, ale można sobie z nią poradzić. Regionalny Ośrodek EFS funkcjonuje bowiem także w Koninie (ul. Powstańców Wielkopolskich 16). Jak powiedziała Julita Augustjańska, specjalistka ds. informacji i promocji, można tu skorzystać z doradztwa i otrzymać materiały informacyjne.

Udział w projekcie ,,Żyjesz aktywnie, myślisz pozytywnie” dodał Katarzynie Kujon sił. Chce wziąć życie w swoje ręce. I zrealizować główną pasję swojego życia, jaką jest taniec. To coś wspaniałego, a zarazem fascynującego. Taniec to mój świat i nikomu go nie oddam – napisała w swoich wierszach. Nie mogła zrozumieć, jak w szkole średniej nie dopuszczono je do studniówkowego poloneza, tylko dlatego, że jest niepełnosprawna. Dla niej kapitał ludzki ma praktyczne znaczenie. Oznacza wartość każdego człowieka. I nie może tego przekreślić fakt, że ktoś jest niepełnosprawny.

Pani Katarzyna wierzy, że będzie w przyszłości zajmować się choreoterapią. I uczyć poprzez taniec pozytywnego nastawienia do życia. Praca w spółdzielni socjalnej jest krokiem do tego. – Da mi przede wszystkim większą samodzielność, także samodzielność finansową. Bo nie da się ukryć, że pracy dla osób niepełnosprawnych brakuje.  Nie zawsze jest łatwo. Ale trzeba spełniać marzenia.

Zbigniew Nabzdyk

Na zdjęciu: Katarzyna Kujon w swoim pokoju, przed komputerem, który ma być wkrótce jej głównym narzędziem pracy.