ŚLESIN. Zakończono remont na Stadionie Miejskim

IS_003

W związku z awansem drużyny seniorów LKS Ślesin do IV Ligi pojawiła się konieczność dostosowania Stadionu Miejskiego do wymogów tych rozgrywek. Dzięki zrozumieniu ze strony Urzędu Miasta oraz Rady Miejskiej w dość krótkim czasie udało się ogrodzić teren stadionu, wydzielić miejsce dla zorganizowanych grup kibiców drużyn przyjezdnych oraz zabezpieczyć sanitariaty dla kibiców. Nowa, wysokiej jakości murawa zachęca do gry. Pierwszy mecz na odnowionym boisku odbył się 10 września. Obserwator z ramienia Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej w Poznaniu był pod wrażeniem zmian, jakie w tak krótkim czasie dokonały się na stadionie w Ślesinie.

Rekultywacja boiska obejmowała mechaniczne wymieszanie istniejącego podłoża, laserową niwelację płyty boiska wraz z nadaniem spadku poprzecznego wynoszącego 0.3 proc., wielokrotne zagęszczenie warstwy wegetacyjnej, wykonanie uprawek przedsiewnych, wysiew nawozów oraz mieszanki traw. Firma G&Syn zakończyła pracę 26 maja, zostawiając wytyczne co do dalszych działań dotyczących zabiegów pielęgnacyjnych. Planowane rozpoczęcie użytkowania nowego boiska miało nastąpić 15 września. Od tej chwili zaczął się wyścig z czasem. Na szczęście sprzyjająca aura wsparta systemem automatycznego nawadniania sprawiła, że boisko zazieleniło się już po 6 dniach  a pierwsze koszenie wykonano po 4 tygodniach od wysiewu nasion. Determinacja osób zaangażowanych w renowację płyty oraz stosowanie się do zaleceń firmy G&Syn sprawiły, że boisko było gotowe do użytkowania na dwa tygodnie przed planowanym terminem.

Koniecznym zadaniem do wykonania jest jeszcze wymiana wiat dla zawodników rezerwowych, gdyż obecne nie spełniają wymogów.

Zarząd LKS Ślesin dziękuje władzom Gminy Ślesin za zrozumienie potrzeb piłkarskiej społeczności oraz Józefowi Andrzejewskiego z firmy Chemirol za wsparcie swoją wiedzą i doświadczeniem.

Artur Banasiak

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA