GOLINA. Srebrny jubileusz kościoła pw. Matki Bożej Szkaplerznej

kościół

Jak miła Panie jest świątynia Twoja …” (Psalm 84). 19 października 2011 r. minęło dokładnie 25. lat od momentu poświęcenia przez ówczesnego ordynariusza diecezji włocławskiej ks. bpa Jana Zarębę kościoła pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Golinie. Stąd też nie bez znaczenia była podniosła dziękczynna uroczystość, która odbyła się we wspomnianym wcześniej dniu. Modlitewnemu „Te Deum” za srebrny jubileusz parafialnej świątyni przewodniczył bp pomocniczy gnieźnieński Bogdan Wojtuś.

Na początku Mszy św. słowa powitania Ekscelencji skierowały dzieci, a potem głos zabrał przedstawiciel Kościoła Domowego. Proboszcz ks. Andrzej Urbański wyraził swoją radość z przybycia Dostojnego Gościa oraz obecności budowniczego kościoła ks. prałata Kazimierza Bocianowskiego (proboszcz w latach 1980 – 1996). W okolicznościowej homilii bp Bogdan Wojtuś zwrócił uwagę na historię powstania golińskiej świątyni. Dzieło to dokonywało się w trudnym czasie stanu wojennego. Mimo to, po pięciu latach parafianie animowani przez księdza budowniczego zwieńczyli trud pracy. Hierarcha zwrócił uwagę na znaczenie świątyni, w której głosi się Słowo Boże, sprawuje święte sakramenty. Ponadto biskup pomocniczy podkreślił fakt, iż tutejsi parafianie, w odróżnieniu do biblijnych mieszkańców sprzed narodzenia Pana Jezusa, przyjęli do siebie Chrystusa. Stąd pojawiła się symboliczna parafraza słów: „Przyszedł do swojej własności, a swoi Go nie Przyjęli”. Ekscelencja nadmienił, iż ta świątynia jest wyrazem wiary i nadziei. W dalszej części Mszy św. jako dar ołtarza złożono między innymi piękny, haftowany ornat z wizerunkiem patronki parafii Matki Bożej Szkaplerznej. Zwieńczeniem dziękczynnej Eucharystii było odśpiewanie dziękczynnego „Te Deum”, poświęcenie wspomnianej szaty liturgicznej oraz okolicznościowe podziękowania. W uroczystym nabożeństwie prócz licznej rzeszy parafian uczestniczyli ks. prałat Marian Górski (proboszcz w latach 1996 – 2011), rodak z Goliny – ks. Dariusz Sieczkowski oraz kapłani z dekanatu golińskiego. O oprawę muzyczną liturgii zadbali organistka s. M. Witaliana Jastrzębska SDP oraz Orkiestra Dęta OSP.

***

Obecny, murowany, dwukondygnacyjny kościół pod wezwaniem Matki Bożej Szkaplerznej został wybudowany w latach 1981-1986 staraniem ks. Kazimierza Bocianowskiego na mocy zezwolenia, o które wystarał się ks. Piotr Ciszewski. Świątynia powstała wg projektu architekta Aleksandra Holasa. Kamień węgielny wyjęty z Bazyliki św. Piotra w Rzymie pobłogosławiony przez papieża Jana Pawła II wmurował w ścianę prezbiterium 20 września 1981 roku bp włocławski Jan Zaręba. Prace budowlane postępowały bardzo szybko. Po pięciu latach 19 października 1986 roku nowoczesna dwukondygnacyjna świątynia została poświęcona przez ówczesnego ordynariusza diecezji włocławskiej bpa Jana Zarębę. 30 października tegoż roku parafia otrzymała nowe wezwanie Matki Bożej Szkaplerznej (na pamiątkę poprzedniej świątyni rozebranej przez Niemców w 1941 r., która miała otrzymać wspomniane imię). Upiększanie kościoła trwało następne lata. Aranżację prezbiterium stanowi wielki krzyż z zabytkową pasją, granitowy ołtarz, ambona, chrzcielnica. Na ścianach zostały umieszczone efektowne stacje Drogi Krzyżowej. Z lewej i prawej strony przygotowano 2 ołtarze boczne,  patronki parafii – Matki Bożej Szkaplerznej oraz Miłosierdzia Bożego. Ponadto wstawiono nowe ławki (co daje ok. 400 miejsc siedzących), konfesjonały. Zamontowano przebudowane wielogłosowe organy pneumatyczne. Zainstalowano mosiężne kinkiety i wielki żyrandol. Na początku lat 90. stopniowo montowano witraże wykonane w toruńskiej pracowni Marka Poczwardowskiego.

Przemysław Ciesielski
fot. Marta Nowak

***

Więcej zdjęć na: www.parafiagolina.xorg.pl