KONIN. Starostwo Powiatowe – zmiany organizacyjne

Rada Powiatu Konińskiego

Starostwo Powiatowe w Koninie ma nowy Regulamin Organizacyjny. Uchwałę w tej sprawie podjęła Rada Powiatu na wczorajszej sesji. Za nową strukturą organizacyjną urzędu opowiedziało się 17 radnych, 7 było przeciw.

XII sesja Rady Powiatu Konińskiego odbyła się 9 listopada. Porządek posiedzenia liczył 21 punktów. Radni podjęli 10 uchwał i przyjęli 3 informacje.Najwięcej uwagi poświęcili opracowanemu przez konińskiego Starostę projektowi Regulaminu Organizacyjnego urzędu. Przygotowywany przez kilka miesięcy dokument został już wcześniej przyjęty przez Zarząd Powiatu oraz pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Statutowo- Regulaminową Rady.

Jak zapewniała radnych Starosta Małgorzata Waszak, reorganizacja urzędu przyczyni się do usprawnienia jego funkcjonowania a także pozwoli zaoszczędzić w skali roku ok. 500 tysięcy zł. Będzie to możliwe dzięki ograniczeniu ilości komórek urzędu z 20 do 13.

Od 21 listopada zadania w konińskim Starostwie realizować będzie dziewięć wydziałów, trzy biura i samodzielne stanowisko audytora wewnętrznego.

Po emocjonującej dyskusji radnych oraz udzieleniu przez Starostę Konińską odpowiedzi na wszystkie pytania, nastąpiło głosowanie nad uchwałą. Za nową strukturą organizacyjną urzędu opowiedziało się 17 radnych, 7 było przeciw.

Na wczorajszej sesji, Rada dokonała zmian w budżecie powiatu konińskiego w br. oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej  na lata 2011 – 2016. Podjęła także uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rychwał. Jako partner projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej Złotkowy – Dąbrowa – etap II” realizowanego przez samorząd gminy w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, Powiat Koniński zadeklarował wsparcie w wysokości 50 tysięcy złotych.

Radni przyjęli też trzy informacje: o zaawansowaniu prac w drogownictwie, stanie realizacji zadań oświatowych w ubiegłym roku szkolnym a także dotyczącą analizy oświadczeń majątkowych za 2010 rok złożonych przez osoby zobowiązane przepisami ustawy o samorządzie powiatowym.

Marta J. Bagrowska – rzecznik prasowy Starostwa

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA