MEDYCYNA. Lista leków refundowanych

Od 1 stycznia 2012 roku zmienia się wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Zobacz pełny spis – Lista leków

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA