GOLINA (WĘGLEW). Kobiety czwarte w powiecie

IS_052

W roku 2011 Ochotnicza Straż Pożarna z Węglewa brała udział w 42 akcjach ratowniczych. Było w tym 15 wyjazdów do pożarów, jeden do wypadku drogowego i 26 miejscowych zagrożeń. W zawodach sportowo-pożarniczych drużyna kobiet była najlepsza w gminie i czwarta w powicie konińskim. Drużyna męska na szczeblu gminy uplasowała się na ósmym miejscu. To niektóre informacje z działalności OSP Węglew, podane na walnym zebraniu. Zarząd pod przewodnictwem prezesa Zdzisława Galanta otrzymał jednogłośne absolutorium.

Na spotkaniu wyróżniono medalami i odznakami strażackimi grupę druhów. I wręczono legitymacje nowym strażakom. Podziękowania także za pracę społeczną i udział w akcji oddawania krwi.

OSP w Węglewie skupia obecnie w swoich szeregach 77 członków, w tym 72 czynnych i 5 honorowych. W roku 2011 przybyło 11 nowych druhów, ubyło – 9.