RZGÓW. Pierwsza gmina bez budżetu

Wójt Andrzej Grzeszczak

Rada Gminy Rzgów nie uchwaliła budżetu na 2012. Ostatnia szansa była wczoraj, na XIII nadzwyczajnej sesji RG. Głosowano jednak tak, jak wcześniej: 7 radnych ,,za”, 7 przeciw, jeden wstrzymał się od głosu. Taka decyzja lokalnego parlamentu oznacza, że to Regionalna Izba Obrachunkowa ustali budżet gminy w zakresie obowiązkowych zadań własnych oraz zadań zleconych. To pierwsza gmina w regionie konińskim, która znalazła się w takiej sytuacji. Wójt Andrzej Grzeszczak (na zdjęciu) nie potrafił przekonać do swojej koncepcji wymaganej większości radnych. I jeśli niekorzystne głosowania będą się powtarzać, znajdzie się w samorządowym pacie.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA