KRZYMÓW. Borowo, Głodno, Smólnik – szkoły do likwidacji

Na jutrzejszej sesji Rady Gminy w Krzymowie mają być podjęte uchwały o zamiarze likwidacji szkół podstawowych w Borowie, Głodnie i Smólniku. To jedna z propozycji zawartych w audycie oświatowym, jaki przeprowadził Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu (czytaj:  Audyt oświatowy). Główne argumenty przemawiające za likwidacją placówek szkolnych w Borowie, Głodnie i Smólniku to niewielka liczba uczniów w szkołach (trzy najmniejsze szkoły w gminie Krzymów) i generowanie bardzo wysokich kosztów w przeliczeniu na 1 ucznia; niewielka liczba urodzeń w latach 2004-2010 w obwodzie szkół, co spowoduje w kolejnych latach niewielki nabór; brak sal gimnastycznych.  Poza tym najprawdopodobniej w Brzeźnie powstanie Zespół Szkół, z połączenia Gimnazjum i Szkoły Podstawowej.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA