KONIN. Strajk głodowy w szpitalu?

600 zł podwyżki domagają się pracownicy konińskiego szpitala. Walczą o to: Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, NSZZ ,,Solidarność”, Związek Zawodowy Ratowników Medycznych oraz Związek Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii. Jeżeli rozmowy z dyrekcją nie przyniosą skutku, dzisiejsza dwugodzinna akcja protestacyjna przymierze bardziej radykalne formy. Na sesji Rady Powiatu Konińskiego radna Maria Wróbel, pracująca w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym na stanowisku naczelnej pielęgniarki, poinformowała, że może nawet dojść w ostateczności do …strajku głodowego.