KONIN. 30 pracowników szpitala na bruk

Podczas dzisiejszego spotkania z organizacjami związkowymi dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie Grzegorz Wrona poinformował o zamiarze  rozwiązania z około 30 osobami umów o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika. Wypowiedzenia  rozpoczną bieg 1 maja 2012 roku. Długość wypowiedzeń zależeć będzie od stażu pracy osoby zwalnianej. Powodem podjęcia takich działań jest sytuacja ekonomiczna szpitala.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA