KONIN. Zespół Szkół Budowlanych – 150 uczniów zakończyło naukę

IS_zakończenie zsz 2012 202

15 czerwca odbyła się uroczystość zakończenia nauki w zasadniczej szkole zawodowej dla 150 uczniów Zespołu Szkół Budowlanych w Koninie. Była to okazja do podsumowania osiągnięć tegorocznych absolwentów, a także wręczenia nagród najlepszym. Dyrektor Karol Leszczyński w swoim wystąpieniu zauważył, że uczniowie opuszczają szkołę dobrze przygotowani do swoich zawodów. Wyraził nadzieję, że nie powinni mieć problemów z odnalezieniem się na rynku pracy.

Uczniom, którzy swoim zaangażowaniem, sumiennością i pracowitością zaprezentowali się podczas praktycznej nauki zawodu, zostały wręczone nagrody, ufundowane przez pracodawców.

Ponadto odbyło się spotkanie przy kawie i cieście, na którym omówiono korelację między kształceniem teoretycznym i praktycznym oraz przedstawiono najważniejsze założenia podstawy programowej i wprowadzenie zmian dla przedsiębiorstw prowadzących praktyczną naukę zawodu.