SOLNA DOLINA. Jarmarki tradycji w Kłodawie i Przedczu

DSC02247

Stowarzyszenie „Solna Dolina” to Lokalna Grupa Działania funkcjonująca od połowy 2007 roku na obszarze trzech gmin: Chodów, Kłodawa i Przedecz. Jego nazwa ściśle wiąże się z naturalnymi zasobami obszaru: złożami soli kamiennej oraz ukształtowaniem terenu.

Stowarzyszenie zajmuje się pobudzaniem aktywności społecznej, budową i wzmacnianiem kapitału ludzkiego. Koordynuje także wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, będącej głównym dokumentem programowym stowarzyszenia, która powstała w oparciu o potencjał regionu: wartości, tradycje, zasoby ludzkie oraz naturalne.

Solna Dolina” w ramach działania „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”, realizuje wiele zadań mających na celu pobudzenie aktywności mieszkańców i integracji społecznej. Jednym z nich jest cyklicznie przeprowadzana impreza pod nazwą „Jarmark Produktu Lokalnego, Tradycji i Partnerstwa”. W tym roku zorganizowano dwa tego typu spotkania, w czerwcu – w Kłodawie i Przedczu. W jarmarkach uczestniczyli między innymi: hafciarki i inni lokalni twórcy ludowi, Koła Gospodyń Wiejskich, gospodarstwa agroturystyczne, miejscowi przedsiębiorcy, szkoły oraz organizacje pozarządowe z obszaru działania LGD „Solna Dolina”. Celem imprez, oprócz promocji działań Stowarzyszenia „Solna Dolina” i aktywizacji środowisk lokalnych, było przede wszystkim propagowanie tradycji, partnerstwa i poszanowania dziedzictwa kulturowego. Uczestnicy jarmarków mogli zapoznać się z bogactwem rejonu „Solnej Doliny” oraz ofertą Lokalnej Grupy Działania.

Dzięki zaproszeniu do współpracy osób aktywnych, chcących angażować się w pozytywne zmiany w środowiskach, w których żyją, pracują i spędzają wolny czas, jarmarki cieszą się dużą popularnością. Podobnie było w tym roku. Kolorowe i radosne spotkania pokazały, że lokalna tradycja nie zamiera. I ma swoich wiernych przyjaciół.

Magda Fabiniak